SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Informácie o Cookies

Informácie o súboroch cookie a ich spracovanie:

Na našich webových stránkach využívame súbory cookie (ďalej tiež „cookies“), pomocou ktorých Vám chceme zaistiť čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť na našom webe, tj čo najviac rešpektovať Vaše očakávania a priania pri používaní našich stránok. Tieto cookies môžu zahŕňať informácie priamo o Vás, o Vašich jednotlivých preferenciách alebo o Vami využívanom zariadení. Skrze jednotlivé informácie obsiahnuté v cookies Vás však obvykle nie sme schopní priamo identifikovať, iba Vám môžeme sprostredkovať lepšiu používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami. Pretože rešpektujeme Vaše právo na súkromie, sú všetky typy cookies vypnuté (okrem tých nevyhnutne nutných).

Správca osobných údajov : Slovenská komora ortopedických technikov, Adresa: Záhradnícka 42, Bratislava 821 08
IČO: 42132649, DIČ: 2022601658, bude ako správca spracovávať Vaše osobné údaje tak, ako je popísané ďalej.

Účel a právny základ pre spracovanie

Počas vašej návštevy našich webových stránok o vás nezhromažďujeme a nespracovávame osobné údaje v podobe vašej IP adresy a informácie o tom, ako sa na našich webových stránkach pohybujete. Právnym titulom pre spracovanie Vašich osobných údajov, ako bolo popísané vyššie, je súhlas so spracovaním osobných údajov. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Máte tiež právo odmietnuť naše používanie týchto súborov cookie. Ak by ste nás chceli kontaktovať ohľadom týchto údajov alebo iných osobných údajov, ktoré by sme v súvislosti s vami mohli spracovávať, preštudujte si prosím časť „GDPR a os. údaje“.

Sprístupnenie / Príjemcovia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú sprístupnené a spracovávané na vyššie uvedené účely našimi partnermi – externými správcami našich webových stránok a partnermi spolupracujúcimi na našich marketingových kampaniach. Čas uchovávania Vaše osobné údaje neuchovávame .

Vaše práva a kontaktné informácie

Ďalšie informácie o Vašich právach týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov a kontaktné údaje pre ďalšie informácie a sťažnosti, ako aj kontaktné údaje na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov nájdete v časti GDRP a os.údaje.

Viac informácií o cookies

Zásadne nutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok a nemôžu byť vypnuté. Tento typ cookies neukladá žiadne vaše osobné údaje, podľa ktorých by bolo možné vás identifikovať. Obvyklou funkčnosťou týchto typov cookies je iba reakcia na akcie, ktoré ste vykonali na našich webových stránkach, čo predstavuje požiadavku na služby, ako je nastavenie predvolieb ochrany osobných údajov a prihlásenie alebo vypĺňanie formulárov. Môžete nastaviť svoj prehliadač, aby zablokoval tieto cookies, ale niektoré časti našich webových stránok nebudú fungovať.

kategórie Cookies

Nutné k funkčnosti:

Názov                     Doba uloženie

PHPSESSID           iba počas prehliadania / session