SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Kongres - prihláška

APTOSKORT KONGRES 10. 6. 2022, HOTEL PARK****, DOLNÝ KUBÍN PRIHLÁŠKA K ÚČASTI Miesto ubytovania: ubytovanie si každý účastník zabezpečí individuálne v hoteli Park je nutné povedať na recepcii, že idete na kongres APTO a SKOrT Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………………………………. Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresa: ……………………………………………………………. PSČ: ………………………………………………………………….. Tel.: ………………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………. Dátum a podpis: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Večerný program □ mám záujem, zúčastním sa □ nemám záujem, nezúčastním sa Kongresový poplatok vo výške 45,00 eur je možné uhradiť na APTO účet prevodom, kde ako VS je potrebné použiť číslo členského preukazu alebo platbu inak jasne a presne identifikovať (uviesť meno a priezvisko). Číslo účtu: SK81 1100 0000 0026 2976 8665, Tatra Banka a.s. Je možné platiť až po kongrese. Kongresový poplatok vo výške 45,00 eur je možné hradiť aj na faktúru. V tomto prípade potrebujeme údaje na koho ma byť faktúra vystavená. Faktúra bude vystavená až po kongrese. Fakturačné údaje: Meno, priezvisko alebo firma: ……………………………………………………………………………………………………….. Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. IČO, DIČ, banka: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Prosím, vyplňte prihlášku správne a uveďte všetky dôležité údaje, aby sme vedeli vystaviť správne faktúry. Kongresový poplatok 45,00 eur je spoločný za APTO aj SKOrT. Prihlášku zasielajte najneskôr do 20. 5. 2022 na adresu: NEOPROT spol. s r.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava informácie: Ing. Lucia Slažanská email: info@apto.pro alebo lslazanska@neoprot.sk tel: +421-915-313 759 Prihláška platí len pre jednu osobu, ďalšie osoby píšte jednotlivo na kópie.

KONGRES - APTO/SKOrT

Dôležitý oznam ku kongresu SKOrT-APTO

KONGRES SKORT-APTO

«« [1] 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.