SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Externé štúdium

Na základe potrieb orto-protetickej praxe sa v školskom roku 2012/2013 otvára na SZŠ – Bratislava, Záhradnícka ul.č.44, pomaturitné 2-ročné externé štúdium v odbore ortopedický technik. Je určené pre pracovníkov, ktorí pracujú na pozícii ortopedického technika v zariadeniach ortopedickej protetiky, ale im chýba adekvátna špecializácia. Bližšie info : www.szsbaza.sk

Volebné posty Snem apríl 2012

Kandidátov na volebné posty zasielajte na adresu sekretariátu SKOrT !!!!

Voľby sa uskutočnia do týchto orgánov :

prezident komory
rada komory (6)
disciplinárna komisia (5)
kontrolný výbor (5)

Program snemu apríl 2012

10,00 – 11,00 hod. akreditácia účastníkov + občerstvenie
11,00 – 11,20 hod. otvorenie + odpočet činnosti SKOrT (2008-2012) Mgr. Juraj Čief, PhD.
11,20 – 11,30 hod. správa kontrolného výboru
11,30 – 13,30 hod. voľba funkcionárov do orgánov SKOrT v súlade s volebným štatútom SKOrT
13,30 – 14,00 spísanie + overenie zápisnice z volebného zhromaždenia, ukončenie snemu

Snem - volebné zhromaždenie

Na základe rozhodnutia rady SKOrT v súlade so štatútom SKOrT sa 27.4.2012 uskutoční v Martine v Hoteli Victória volebné zhromaždenie – Snem Slovenskej komory ortopedických technikov so začiatkom o 11,00 hodine.
Bližšie info na sekretariáte SKOrT.
Mgr. Juraj Čief, PhD., člen rady a prezident SKOrT

«« 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.