SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Víťazi športového dňa

Gratulujeme víťazom !

Športový deň SKOrT(19.1.2013, Martin), má svojich víťazov.
1. miesto vo Florbale chlapci zo Spišskej Novej Vsi (Ortokomplet, s.r.o)
1. miesto Bedminton pani Tamara Černá (Ortotech, s.r.o).
Tešíme sa na stretnutie o rok !
Za organizačný výbor SKOrT Mgr. Juraj Čief, PhD.

Športový deň

Vážení priatelia,

dovoľujem si Vám zaslať pokyny ohľadom športového dňa SKOrT (Florbal + Badminton), ktorý sa bude konať dňa 19.1.2013 v Martine.

Miesto športového zápolenia : Martin, ulica Červenej armády 25, telocvičňa Strednej odbornej školy strojníckej (bývalé Strojárske učilište).
Začiatok turnaja : 10,30 hod. !!!!!!!! Treba prísť skôr, nakoľko nás bude cca 85 ľudí a treba organizačne rozdeliť mužstvá atď.

Poplatok za účasť na turnaji : 20 eur na osobu (členovia SKOrT, resp. zamestnanci protetických firiem) 30 eur na osobu (rodinní príslušníci, resp. Vaši známi)

Tieto poplatky budú vybrané pri registrácií, preto netreba dopredu nič posielať !!!!!!

Teším sa na stretnutie s Vami !!!

Mgr. Juraj Čief, PhD.
prezident SKOrT

Mimoriadne stretnutie poskytovateľov !!!!!

Vážení kolegovia, poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti,

vzhľadom k tomu, že naše intenzívne rokovania na MZ SR sa chýlia ku koncu ( začali sa v 5/12), žiadame Vás v mene Slovenskej komory ortopedických protetikov o stretnutie, ktoré je mimoriadne dôležité pre ďalšie obdobie fungovania nášho odboru.
Na pracovnom rokovaní sa bude prezentovať novo – navrhnutá štruktúra členenia pomôcok pre individuálne zdravotnícke pomôcky, a transformácia Vašich doterajších cenníkov do nej. Je to nesmierne dôležité, nakoľko Vaša neúčasť na tomto stretnutí môže spôsobiť absenciu Vašich pomôcok v budúcom cenníku, ktorý bude viac menej spoločný pre každého poskytovateľa. Žiadam Vás preto všetkých zodpovedných za jednotlivé zariadenia (manažéri, majitelia, konatelia atď.) o aktívnu účasť. Pre krátkosť času nie je možné zvoliť iný termín rokovania !!!!!! Na rokovanie doporučujem vziať si notebooky, USB kľúče a Vaše aktuálne cenníky. Miesto stretnutia je : Martin 9.10.2012, Hotel Victória – kongresová miestnosť so začiatkom o 10,00 hod. Rezervujte si dostatok času na rokovanie minimálne do 15,00 hod. Toto stretnutie je maximálne dôležité pre všetkých !!!!!!!

S úctou Mgr. Juraj Čief, PhD. Prezident komory

Rokovania na MZ SR a zdravotnou poisťovňou Dôvera

Medzi SKOrT a MZ-SR už štvrtý mesiac (od mája 2012)prebiehajú intenzívne rokovania ohľadom nového členenia zdravotníckych pomôcok na mieru. Jedná sa o zásadné zmeny, ktoré sa čiastočne dotknú aj cien niektorých skupín pomôcok. Pravdepodobne jedno z posledných rokovaní na túto tému bude 26.9.2012 v Bratislave na pôde MZ SR. V súčasnosti paralelne pokračujú aj pracovné stretnutia so zdravotnou poisťovňou Dôvera, kde hlavnou témou je úprava zmlúv s poskytovateľmi. O výsledkoch resp. záveroch z oboch rokovaní budeme všetkých včas informovať.

Mgr. Juraj ČIEF,PhD.
prezident komory

«« 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.