SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Mimoriadne stretnutie poskytovateľov !!!!!

Vážení kolegovia, poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti,

vzhľadom k tomu, že naše intenzívne rokovania na MZ SR sa chýlia ku koncu ( začali sa v 5/12), žiadame Vás v mene Slovenskej komory ortopedických protetikov o stretnutie, ktoré je mimoriadne dôležité pre ďalšie obdobie fungovania nášho odboru.
Na pracovnom rokovaní sa bude prezentovať novo – navrhnutá štruktúra členenia pomôcok pre individuálne zdravotnícke pomôcky, a transformácia Vašich doterajších cenníkov do nej. Je to nesmierne dôležité, nakoľko Vaša neúčasť na tomto stretnutí môže spôsobiť absenciu Vašich pomôcok v budúcom cenníku, ktorý bude viac menej spoločný pre každého poskytovateľa. Žiadam Vás preto všetkých zodpovedných za jednotlivé zariadenia (manažéri, majitelia, konatelia atď.) o aktívnu účasť. Pre krátkosť času nie je možné zvoliť iný termín rokovania !!!!!! Na rokovanie doporučujem vziať si notebooky, USB kľúče a Vaše aktuálne cenníky. Miesto stretnutia je : Martin 9.10.2012, Hotel Victória – kongresová miestnosť so začiatkom o 10,00 hod. Rezervujte si dostatok času na rokovanie minimálne do 15,00 hod. Toto stretnutie je maximálne dôležité pre všetkých !!!!!!!

S úctou Mgr. Juraj Čief, PhD. Prezident komory

Rokovania na MZ SR a zdravotnou poisťovňou Dôvera

Medzi SKOrT a MZ-SR už štvrtý mesiac (od mája 2012)prebiehajú intenzívne rokovania ohľadom nového členenia zdravotníckych pomôcok na mieru. Jedná sa o zásadné zmeny, ktoré sa čiastočne dotknú aj cien niektorých skupín pomôcok. Pravdepodobne jedno z posledných rokovaní na túto tému bude 26.9.2012 v Bratislave na pôde MZ SR. V súčasnosti paralelne pokračujú aj pracovné stretnutia so zdravotnou poisťovňou Dôvera, kde hlavnou témou je úprava zmlúv s poskytovateľmi. O výsledkoch resp. záveroch z oboch rokovaní budeme všetkých včas informovať.

Mgr. Juraj ČIEF,PhD.
prezident komory

Externé štúdium

Na základe potrieb orto-protetickej praxe sa v školskom roku 2012/2013 otvára na SZŠ – Bratislava, Záhradnícka ul.č.44, pomaturitné 2-ročné externé štúdium v odbore ortopedický technik. Je určené pre pracovníkov, ktorí pracujú na pozícii ortopedického technika v zariadeniach ortopedickej protetiky, ale im chýba adekvátna špecializácia. Bližšie info : www.szsbaza.sk

Volebné posty Snem apríl 2012

Kandidátov na volebné posty zasielajte na adresu sekretariátu SKOrT !!!!

Voľby sa uskutočnia do týchto orgánov :

prezident komory
rada komory (6)
disciplinárna komisia (5)
kontrolný výbor (5)

«« 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.