SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Ustanovujúci snem SKOrT

Dňa 30.4.2016 sa bude konať v Martine (Hotel Victória) Ustanovujúci snem + voľby do orgánov SKOrT so začiatkom o 12,30 hodine. Registrácia účastníkov + obed prebehne medzi 11,00 – 12,20 hod. Potrebné je priniesť zo sebou členskú kartu v komore.

Novelizovaný štatút si môžete stiahnuť tu

Dôvera - pracovné rokovanie

Pracovné rokovanie so zdravotnou poisťovňou Dôvera sa uskutoční v novom termíne a to 5.11.2015 o 10,00 tej hodine na pôde poisťovne. Prezídium SKOrT – u , odporúča poskytovateľom počkať na výsledky rokovaní !
Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident SKOrT

Pracovné rokovanie SKOrT

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v oblasti krátenia hodín pri zhotovovaní, úprave a oprave ortopedicko – protetických pomôcok na mieru so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zvolávam pracovné rokovanie do Martina v tejto veci na deň 15.8.2014 so začiatkom o 10,30 v Hoteli Victória.

Mgr. Juraj Čief, PhD.
prezident SKOrT

Víťazi športového dňa

Gratulujeme víťazom !

Športový deň SKOrT(19.1.2013, Martin), má svojich víťazov.
1. miesto vo Florbale chlapci zo Spišskej Novej Vsi (Ortokomplet, s.r.o)
1. miesto Bedminton pani Tamara Černá (Ortotech, s.r.o).
Tešíme sa na stretnutie o rok !
Za organizačný výbor SKOrT Mgr. Juraj Čief, PhD.

«« 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.