SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

História

Ustanovujúci snem Slovenskej komory ortopedických technikov ( SKOrT ), zvolil do svojich orgánov dňa 18.4.2008 v Banskej Bystrici týchto funkcionárov:

Prezident komory :

 • Mgr. Juraj Čief, PhD.

Rada komory :

 • PhDr. Kamila Mrázová
 • Monika Mrázová
 • Hanuš Hlivka
 • Jozef Stankovič
 • Oto Bendík
 • Peter Vodžák

Disciplinárna komisia :

 • Karol Bíroš
 • Darina Božíková
 • Martin Petrák
 • Alexandra Pálinkášová
 • Jaroslav Šefčík

Kontrolný výbor :

 • Eva Estergalyosová
 • Tatiana Šmelková
 • Eva Šmáriková
 • Peter Oravec
 • Ladislav Mandák