SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

aktuálne....

Zmena dátového rozhrania fakturácie :

www.udzs.sk
Metodické usmernenie č.10/3/2006

článok 2, bod 2, príloha č. 2

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.