SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

XIII. medzinárodný protetický a ortotický kongres

Dňa 15.10.2010 organizuje Asociácia pracovníkov technickej ortopédie pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov XIII. medzinárodný protetický a ortotický kongres v Patinciach, na ktorý ste všetci srdečne vítaní.

Bližšie info: lslazanska@neoprot.sk resp. 0915 313 759 p. Slažanská

III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres

Pozývame Vás na III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres dňa 4.12.2009 v kultúrnom zariadení Martin-Priekopa, ul.Lipová 31

“Aktuálne trendy ošetrenia pacienta v protetike a ortotike a ich aplikácia v praxi”

Snem SKOrT

Na základe rozhodnutia rady podľa štatútu a vnútornych predpisov SKOrT, zvolávam snem na deň 6.2.2009 do Martina. Miesto konania Hotel Victória so začiatkom o 10 hodine. Mgr. Juraj Čief, prezident SKOrT www.hotelvictoria.sk

Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie poskytovateľov v NZZ – odbor ortopedická protetika, sa koná dňa 16.1.2009 v Bratislave, Bojnícka 10 (Protetika a.s.) zasadačka pri jedálni o 10,30 hod. Mgr.Čief

«« 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.