SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Rokovanie s poisťovňou Dôvera

Na základe uznesenia rady, prezídia a poradného orgánu SKOrT zo dňa 25.8.2010 v Martine,sa rokovania so zdravotnou poisťovňou Dôvera zúčastnili p. Mgr.Čief, Mgr. Wágner, Ing. Pištek a p. Stankovič.Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave dňa 27.8.2010. Ústrednou témou bola úprava cien individuálne zhotovovaných ortopedických vložiek a ortopedickej obuvi vrátane preskripcie nárokovateľnosti k 1.10.2010 (podnet poisťovne Dôvera).Po vzájomnej diskusii a argumentácii tohto kroku medzi zdravotnou poisťovňou Dôvera a poskytovateľmi, sa obe strany dohodli na ďaľsom rokovaní v Bratislave na 14.9.2010, kde by sa táto záležitosť mala už definitívne uzavrieť.

XIII. medzinárodný protetický a ortotický kongres

Dňa 15.10.2010 organizuje Asociácia pracovníkov technickej ortopédie pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov XIII. medzinárodný protetický a ortotický kongres v Patinciach, na ktorý ste všetci srdečne vítaní.

Bližšie info: lslazanska@neoprot.sk resp. 0915 313 759 p. Slažanská

III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres

Pozývame Vás na III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres dňa 4.12.2009 v kultúrnom zariadení Martin-Priekopa, ul.Lipová 31

“Aktuálne trendy ošetrenia pacienta v protetike a ortotike a ich aplikácia v praxi”

Snem SKOrT

Na základe rozhodnutia rady podľa štatútu a vnútornych predpisov SKOrT, zvolávam snem na deň 6.2.2009 do Martina. Miesto konania Hotel Victória so začiatkom o 10 hodine. Mgr. Juraj Čief, prezident SKOrT www.hotelvictoria.sk

«« 1 2 3 ... 6 7 [8] 9 10 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.