SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres

Pozývame Vás na III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres dňa 4.12.2009 v kultúrnom zariadení Martin-Priekopa, ul.Lipová 31

“Aktuálne trendy ošetrenia pacienta v protetike a ortotike a ich aplikácia v praxi”

Snem SKOrT

Na základe rozhodnutia rady podľa štatútu a vnútornych predpisov SKOrT, zvolávam snem na deň 6.2.2009 do Martina. Miesto konania Hotel Victória so začiatkom o 10 hodine. Mgr. Juraj Čief, prezident SKOrT www.hotelvictoria.sk

Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie poskytovateľov v NZZ – odbor ortopedická protetika, sa koná dňa 16.1.2009 v Bratislave, Bojnícka 10 (Protetika a.s.) zasadačka pri jedálni o 10,30 hod. Mgr.Čief

Snem SKOrT

Vážení “skorťáci”, 21.11.2008 od 9,00 hod. sa bude konať v Bratislave (Hotel Plus ) snem SKOrT.
Hlavným programom bude vyhodnotenie doterajšej činnosti SKOrT, návrh rozpočtu na rok 2009 a doriešenie výšky členského. Všetci ste vítaní !
Bližšie info na : sekretariat@skort.sk
Pozvánky prídu poštou !

P.S. Pre spresnenie databázy vyzývam všetkých, aby zaslali svoje aktuálne adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy !!!
Ďakujem za ústretovosť……
Mgr.Juraj Čief, prezident SKOrT

«« 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.