SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Rokovania na MZ SR a zdravotnou poisťovňou Dôvera

Medzi SKOrT a MZ-SR už štvrtý mesiac (od mája 2012)prebiehajú intenzívne rokovania ohľadom nového členenia zdravotníckych pomôcok na mieru. Jedná sa o zásadné zmeny, ktoré sa čiastočne dotknú aj cien niektorých skupín pomôcok. Pravdepodobne jedno z posledných rokovaní na túto tému bude 26.9.2012 v Bratislave na pôde MZ SR. V súčasnosti paralelne pokračujú aj pracovné stretnutia so zdravotnou poisťovňou Dôvera, kde hlavnou témou je úprava zmlúv s poskytovateľmi. O výsledkoch resp. záveroch z oboch rokovaní budeme všetkých včas informovať.

Mgr. Juraj ČIEF,PhD.
prezident komory

Externé štúdium

Na základe potrieb orto-protetickej praxe sa v školskom roku 2012/2013 otvára na SZŠ – Bratislava, Záhradnícka ul.č.44, pomaturitné 2-ročné externé štúdium v odbore ortopedický technik. Je určené pre pracovníkov, ktorí pracujú na pozícii ortopedického technika v zariadeniach ortopedickej protetiky, ale im chýba adekvátna špecializácia. Bližšie info : www.szsbaza.sk

Volebné posty Snem apríl 2012

Kandidátov na volebné posty zasielajte na adresu sekretariátu SKOrT !!!!

Voľby sa uskutočnia do týchto orgánov :

prezident komory
rada komory (6)
disciplinárna komisia (5)
kontrolný výbor (5)

Program snemu apríl 2012

10,00 – 11,00 hod. akreditácia účastníkov + občerstvenie
11,00 – 11,20 hod. otvorenie + odpočet činnosti SKOrT (2008-2012) Mgr. Juraj Čief, PhD.
11,20 – 11,30 hod. správa kontrolného výboru
11,30 – 13,30 hod. voľba funkcionárov do orgánov SKOrT v súlade s volebným štatútom SKOrT
13,30 – 14,00 spísanie + overenie zápisnice z volebného zhromaždenia, ukončenie snemu

«« 1 2 3 ... 5 [6] 7 ... 9 10 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.