SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Akcie-vzdelávacie

Dynamic Vacuum System - DVS

Školenie sa koná 12.-13.4.2017 v NZZ – Protovik s.r.o., Revúca. Organizátor Otto Bock Slovakia. Bližšie info : marek.bachura@ottobock.sk
Pridelené kredity : 12.4.2017 – počet 3
13.4.2017 – počet 2

Školenie o zhotovovaní statických dláh z materiálov belgickej firmy Orfit

Organizuje SHAREX -IN, spol. s r.o., dňa 24.2.-25.2.2017 v Martine. Info : orfit@sharex.sk
Kredity pridelené nasledovne :
24.2.2017 – 5 kreditov
25.2.2017 – 4 kredity

Kapacity sú už plné !!!

3D technologie v obuvnictví od firmy go-tec

Organizuje ING corporation, spol. s r.o., vo Frýdku Místku. Info : info@ingcorporation.cz
Tejto vzdelávacej akcii sú pridelené 3 kredity

V. Medzinárodný kongres SKOrT

Program

«« 1 2 [3] 4 5 6 7 8 »»