SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Akcie-vzdelávacie

Konzervatívna liečba skolióz, výroba a postupy

Podujatie sa koná 11.5.2017 vo Vyhniach. Organizuje APTO. Bližšie info :lslazanska@neoprot.sk
Pridelené kredity – počet 3

XXII. medzinárodný protetický a ortotický kongres APTO

Medzinárodný kongres sa bude konať dňa 12.5.2017 vo Vyhniach.
Bližšie info : lslazanska@neoprot.sk
Pridelené kredity – 12.5.2017 – počet 5

Dynamic Vacuum System - DVS

Školenie sa koná 12.-13.4.2017 v NZZ – Protovik s.r.o., Revúca. Organizátor Otto Bock Slovakia. Bližšie info : marek.bachura@ottobock.sk
Pridelené kredity : 12.4.2017 – počet 3
13.4.2017 – počet 2

Školenie o zhotovovaní statických dláh z materiálov belgickej firmy Orfit

Organizuje SHAREX -IN, spol. s r.o., dňa 24.2.-25.2.2017 v Martine. Info : orfit@sharex.sk
Kredity pridelené nasledovne :
24.2.2017 – 5 kreditov
25.2.2017 – 4 kredity

Kapacity sú už plné !!!

«« 1 2 [3] 4 5 6 7 8 »»