SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Akcie-vzdelávacie

IV. medzinárodný kongres SKOrT

Dovoľujeme si Vás pozvať na IV. medzinárodný kongres SKOrT, ktorý sa bude konať dňa 27.11.2015 v Martine v Hoteli Victória. Bližšie info : Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident komory, Tel : 0905 336 898

III. medzinárodný kongres SKOrT

Dňa 14.11.2014 sa uskutoční v Martine III. medzinárodný kongres SKOrT.Už tradične privíta všetkých účastníkov príjemné prostredie Hotela Victória, kde budú odprezentované veľmi hodnotné prednášky, novinky z orto – protetickej praxe i zaujímaví hostia.V rámci spoločenského večera môžeme sľubiť tiež špeciálneho hudobného hosťa, ktorý to určite roztočí…
Touto cestou všetkých srdečne pozývam ! Všetky informácie ohľadom prihlášok, sponzorstva, možnosti výstavy resp. prednášok zasielajte na adresu : prezident@skort.sk

Mgr. Juraj Čief, PhD,
prezident SKOrT

II. medzinárodný kongres SKOrT

Dňa 22.11.2013 sa bude konať v Martine II. Medzinárodný kongres Slovenskej komory ortopedických technikov. Tejto vzdelávacej akcii budú pridelené kredity v rámci sústavného vzdelávania. Kontaktná osoba : Mgr. Juraj Čief, PhD., 0948 036 491

Medzinárodný kongres APTO

V dňoch 26. – 27.4.2013 sa bude konať v Banskej Bystrici XVIII. medzinárodný protetický a ortotický kongres APTO, pod záštitou SKOrT. Podujatiu budú pridelené kredity. Bližšie info : www.apto.sk (p. Horňák).

«« 1 2 3 4 5 [6] 7 8 »»