SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Akcie-vzdelávacie

Prědstavení RHEO KNEE XC a ortoticko-protetické fórum

4.10.2016 Organizuje OSSUR Academy East Europe, Frýdek Místek. Pridelené 4 kredity.

Kredity do sústavného vzdelávania

Vzhľadom k tomu, že viacerým chýbajú kredity v rámci cyklu sústavného vzdelávania, dávame touto cestou do pozornosti nasledujúce vzdelávacie podujatia, ktorým SKOrT udelil akreditáciu :

02.06.2016 – Proprioceptívne vložky. Organizuje (APTO), pridelené 3 kredity.

03.06.2016 – XXI. medzinárodný protetický a ortotický kongres. Organizuje(APTO), pridelené 2 kredity.

06.06.2016 – Využití BOA systému v ortotice a protetice. Organizuje ING. corporation, s.r.o., pridelené 3 kredity.

07.06.2016 – Představení nové rady protetických chodidel PROFLEX včetne praktických nácviků chúze. Organizuje ING. corporation, s.r.o., pridelené 3 kredity.

28.9. -30.9.2016 – Školenie o zhotovovaní statických a dynamických dláh. Organizuje SHAREX-IN, spol s r.o., pridelených 8 kreditov

25.11.2016 sa bude konať V. medzinárodný kongres SKOrT s ústrednou témou ORTOTIKAPROTETIKA 2016, pridelených 5 kreditov

Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident SKOrT

IV. medzinárodný kongres SKOrT

Dovoľujeme si Vás pozvať na IV. medzinárodný kongres SKOrT, ktorý sa bude konať dňa 27.11.2015 v Martine v Hoteli Victória. Bližšie info : Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident komory, Tel : 0905 336 898

III. medzinárodný kongres SKOrT

Dňa 14.11.2014 sa uskutoční v Martine III. medzinárodný kongres SKOrT.Už tradične privíta všetkých účastníkov príjemné prostredie Hotela Victória, kde budú odprezentované veľmi hodnotné prednášky, novinky z orto – protetickej praxe i zaujímaví hostia.V rámci spoločenského večera môžeme sľubiť tiež špeciálneho hudobného hosťa, ktorý to určite roztočí…
Touto cestou všetkých srdečne pozývam ! Všetky informácie ohľadom prihlášok, sponzorstva, možnosti výstavy resp. prednášok zasielajte na adresu : prezident@skort.sk

Mgr. Juraj Čief, PhD,
prezident SKOrT

«« 1 2 3 4 [5] 6 7 8 »»