SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Akcie-vzdelávacie

Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice

4.10.2016 Organizuje ING corporation, Frýdek Místek. Pridelených 5 kreditov.

Medzinárodné školenie Ottobock

20.10.2016 – 21.10.2016 Protetické a ortotické vybavenia dolných končatín. Organizuje Otto Bock Slovakia. Pridelené 7 kreditov (3+4).

Prědstavení RHEO KNEE XC a ortoticko-protetické fórum

4.10.2016 Organizuje OSSUR Academy East Europe, Frýdek Místek. Pridelené 4 kredity.

Kredity do sústavného vzdelávania

Vzhľadom k tomu, že viacerým chýbajú kredity v rámci cyklu sústavného vzdelávania, dávame touto cestou do pozornosti nasledujúce vzdelávacie podujatia, ktorým SKOrT udelil akreditáciu :

02.06.2016 – Proprioceptívne vložky. Organizuje (APTO), pridelené 3 kredity.

03.06.2016 – XXI. medzinárodný protetický a ortotický kongres. Organizuje(APTO), pridelené 2 kredity.

06.06.2016 – Využití BOA systému v ortotice a protetice. Organizuje ING. corporation, s.r.o., pridelené 3 kredity.

07.06.2016 – Představení nové rady protetických chodidel PROFLEX včetne praktických nácviků chúze. Organizuje ING. corporation, s.r.o., pridelené 3 kredity.

28.9. -30.9.2016 – Školenie o zhotovovaní statických a dynamických dláh. Organizuje SHAREX-IN, spol s r.o., pridelených 8 kreditov

25.11.2016 sa bude konať V. medzinárodný kongres SKOrT s ústrednou témou ORTOTIKAPROTETIKA 2016, pridelených 5 kreditov

Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident SKOrT

«« 1 2 3 4 [5] 6 7 8 »»